Favorites

Sistemi ynë i sinjalizuesve

Pajtueshmëria me rregulloret statutore dhe rregullat e brendshme, si dhe parimet e përcaktuara në Kodin tonë të Sjelljes dhe Kodin e Sjelljes për Partnerët e Biznesit, ka përparësinë kryesore në Porsche Albania. Suksesi i kompanisë sonë bazohet në Integritetin dhe Pajtueshmërinë. Për të përmbushur këto standarde, është e rëndësishme të mësojmë për abuzimet e mundshme të punonjësve ose furnitorëve të për tí shmangur ato. Prandaj, ne i besuam Zyrës Qendrore të Hetimit për të operuar në emrin tonë një Sistem të pavarur, të paanshëm dhe konfidencial të sinjalizimit.

Një shtyllë kryesore e Sistemit tonë të Denoncuesve është parimi i drejtësisë procedurale. Ai garanton gjithashtu mbrojtjen më të madhe të mundshme për sinjalizuesit, personat e implikuar dhe punonjësit që kontribuojnë në hetimin e sjelljes abuzive të raportuar.

Kjo përfshin gjithashtu ofrimin e mundësive për raportim dhe komunikim anonim. Ne sigurojmë që të mos kryejmë asnjë hap për të identifikuar sinjalizuesit anonimë, të cilët nuk e keqpërdorin sistemin tonë të sinjalizuesve. Hakmarrja e sinjalizuesve dhe të gjithë personave që kontribuojnë në hetimet në Porsche Albania nuk do të tolerohen. Personat e implikuar prezumohen të pafajshëm deri në vërtetimin e shkeljes. Hetimet do të kryhen me konfidencialitet maksimal. Informacioni do të përpunohet në një proces të drejtë, të shpejtë dhe të mbrojtur.

Si e përpunojmë raportin tuaj?

Kolegët e kualifikuar dhe me përvojë në Zyrën e Hetimit shqyrtojnë me kujdes çdo raport për sjellje të pahijshme të mundshme nga një punonjës i Volkswagen Group dhe e ndjekin atë personalisht. Së pari, ju do të merrni një konfirmim të marrjes. Zyra e Hetimit më pas vlerëson raportin tuaj. Kjo përfshin mbledhjen e fakteve veçanërisht nga sinjalizuesi. Vetëm nëse ky vlerësim fillestar tregon baza për dyshimin e shkeljes së një hetimi nga një njësi e dedikuar hetimore do të fillojë. Më pas, rezultatet e hetimit do të vlerësohen nga Zyra e Hetimit dhe do të rekomandohen masat e duhura. Informacioni për statusin* dhe rezultatin e procedurës do t’ju jepet pa vonesa të panevojshme.

Shkeljet  mundshme të Kodit të Sjelljes për Partnerët e Biznesit nga furnitorët, duke përfshirë rreziqet serioze dhe shkeljet e të drejtave të njeriut dhe mjedisit nga furnizuesit e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë, mund të raportohen gjithashtu në Zyrën e Hetimit – si dhe raportet që kërkojnë veprime të menjëhershme. Zyra e Hetimit do të informojë departamentet përgjegjëse, të cilat do ta trajtojnë çështjen në përputhje me rrethanat. Kjo përfshin veçanërisht marrjen e masave të nevojshme për të minimizuar ose dhënë fund shkeljet dhe/ose rreziqet.

* Koha e përpunimit ndryshon në varësi të subjektit të procedurës

Gjeni më shumë informacion mbi parimet procedurale të Procedurës së Ankesave të Grupit Volkswagen këtu

A keni pyetje të mëtejshme, apo keni nevojë për një kontakt lokal?

Pyetjet ose sugjerimet për përmirësim në lidhje me Sistemin e Denoncuesve mund t’i drejtohen gjithashtu Zyrës së Hetimit.

Për më tepër, Departamenti ynë vendor i Pajtueshmërisë mund të adresohet gjithashtu për të gjitha çështjet e Sistemit të Denoncuesve nëpërmjet compliance@porsche.al.

Bërja e një raporti në sistemin tonë sinjalizues

Sistemi i sinjalizuesve ofron kanale të ndryshme për të raportuar sjelljen e pahijshme të punonjësve të mundshëm që lejojnë një rishikim dhe reagim të shpejtë nga kompania jonë nëse është e nevojshme.

Linja telefonike 24/7

Mund të bëni një raport në 365 ditë, 24 orë, duke përdorur numrin ndërkombëtar pa pagesë:

+800 444 46300*.

Nëse ofruesi juaj lokal i telefonit nuk e mbështet shërbimin pa pagesë, mund të telefononi numrin e mëposhtëm me pagesë:

+49 5361 946300.

*Në varësi të vendit nga ku po telefononi, është e mundur që linja telefonike ndërkombëtare pa pagesë të mos jetë e disponueshme pasi disa ofrues të rrjetit telefonik nuk e mbështesin shërbimin.

Kanali i Raportimit Online

Ju keni mundësinë të përdorni një platformë komunikimi të bazuar në ueb për të kontaktuar Zyrën e Hetimit në shumë gjuhë. Ky sistem është konfidencial dhe teknikisht i siguruar.

Edhe nëse gjuha juaj e preferuar nuk ofrohet në kanalin e raportimit, mund të përdorni çdo gjuhë për të paraqitur raportin tuaj. Ju gjithashtu mund të kontaktoni Zyrën e Hetimit në çdo gjuhë përmes e-mail ose postës.

Avokati i Popullit

Avokatët e popullit këshillojnë për sistemin e sinjalizuesve ose sigurojnë që raportet nga sinjalizuesit të përcillen në mënyrë anonime në Zyrën e Hetimit nëse dëshironi.

Nëse dëshironi të viheni në kontakt me avokatët e popullit, mund t’i gjeni detajet e kontaktit të tij këtu: https://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/.

If you want to get in contact with the Ombudsperson you can find their contact details here: https://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

E-mail

Mund të kontaktoni me Zyrën e Hetimit përmes e-mail:

io@volkswagen.de

Zyra Qendrore e Hetimit

Adresa postale:

Volkswagen AG, Zyra Qendrore e Hetimit

Kutia postare 1717

Unaza Berliner 2

38436 Wolfsburg, Gjermani

Personalisht:

Ju lutemi caktoni një takim paraprakisht duke shkruar një E-mail në io@volkswagen.de.

Keni ndonjë shqetësim apo reagim në lidhje me një produkt apo shërbim të Porsche Albania?

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me automjetin tuaj të ri ose të përdorur, komente ose ankesa për shërbimet e ofruara nga Porsche Albania, ju lutemi na kontaktoni përmes ankesa@porsche.al. Ne kërkojmë mirëkuptimin tuaj se Sistemi i Denoncuesit për fat të keq nuk mund të përpunojë ankesat e klientëve.