Për të konstatuar gjendjen dhe cilësinë e një mjeti, teknikët tanë Das WeltAuto kontrollojnë çdo makinë të përdorur bazuar në një protokoll të zgjeruar për vlerësimin teknik. Ky proçes i strukturuar evidenton gjendjen aktuale të mjetit në aspektin teknik dhe pamor. Në rastin e riparimeve, Das WeltAuto siguron që ato janë kryer në mënyrë profesionale sipas standartit të prodhuesit.

Proçeset e kryera për çdo mjet "Das WeltAuto"

 • Gjendja teknike
 • Motorri dhe kambio
 • Sistemi i frenimit
 • Akset
 • Sistemi i drejtimit
 • Sistemi i shkarkimit të gazit
 • Gomat
 • Sinjalistika

Karroceria, boja dhe siguria

 • Gërvishtjet dhe goditjet
 • Airbag-ët
 • Rripat e sigurimit

Pastrimi dhe përgatitja

 • Pastrim i brendshëm
 • Pastrim i jashtëm

Xhiro-prova

 • Testim nga inxhinieri përkatës